creative commons

Creative Commons semaforoa

Creative Commons lizentzien eta CC0ren askatasun maila semaforo baten kolorekin adierazten duen irudiaren 3. bertsioa argitaratu dut, % 100 bektorizatua.

Webgune honetako eduki guztiak, bestelakoa adierazi ezean, legeak ahalbidetzen duen neurrian, jabetza publikoan lagatzen dira. Eskaintza hau egiteko ditudan arrazoiak blog zaharrean azaldu nituenak dira. Zentzu horretan, oraingoz behintzat, ez […]